GDPR Privacy Policy

Website Privacyverklaring - General Data Protection Regulation (GDPR)

 

Rudy Volbeda, gevestigd aan Lochemseweg 42, 7214 RK Epse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Rudy Volbeda
Lochemseweg 42
7214 RK Epse
the Netherlands
T:    06 51 06 10 79 012
E:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W : www.rudyvolbeda.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Rudy Volbeda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie..

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Rudy Volbeda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Rudy Volbeda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rudy Volbeda) tussen zit.

 

Er wordt gebruikgemaakt van de volgende computerprogramma's of -systemen:

Eigen Computer:

  • Website security:  Akeeka Admin Tools Pro: om de website optimaal te beveiligen
  • Apple Mail: om met u in contact te kunnen treden. Als jij contact opneemt via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de computer van Rudy Volbeda.
Whirlwind:
De website worden gehost bij Whirlwind. Gegevens die achterlaten worden op de website zijn op de servers van Whirlwind opgeslagen .
 
Mailchimp:
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief via 'Contact' formulier op de website wordt jouw e-mailadres en voornaam opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Bij afmelden via 'Contact' formulier op de website wordt jouw e-mailadres en voornaam verwijderd van de lijst van Mailchimp.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Rudy Volbeda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra u zich uitschrift voor het ontvangen van nieuwsbrieven, zullen wij al uw gegevens verwijderen.
Delen van persoonsgegevens met derden. Rudy Volbeda verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Rudy Volbeda gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rudy Volbeda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Rudy Volbeda: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rudy Volbeda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rudy Volbeda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang , ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Akeeba Admin Tools Pro  (tweestapsverificatie en beveiliging website),  een betrouwbaar SSL Certificaat en de tweestapsverificatie in de MailChimp account.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Rudy Volbeda: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 juli 2018.


www.rudyvolbeda.com © 2019 │